Rekrytering & bemanning i Uddevalla

Läs mer om oss

Välkommen!

Vi önskar alla att den svenska arbetsmarknaden ska vara stark, frisk och med ljus framtid och ju bättre vi sköter vårt arbete med rekrytering och bemanning, desto större blir möjligheterna för denna vision. Alla behöver ett arbete de trivs på och alla företag behöver ambitiös, kompetent personal. Vi ser till att de två förenas!

Kontakta oss

Bemanning i Uddevalla

Särskilt industri- och lagerverksamheter tenderar att ha ganska stor omsättning på sin personal och då fungerar det oftast bäst att börja med att hyra in personal till de poster som behöver fyllas. När man vet att man hittat rätt personer så går man vidare med anställning. Detta är ett system som fungerar bra för alla parter.

Jobbakuten

Det finns få rekryteringsfirmor i Sverige som kan skryta med att ha varit med i spelet lika länge som vi. Jobbakuten startades år 1996 och har sedan starten hjälpt företag inom industri, lager och kontor att hitta lämpliga kandidater för de jobbpositioner de behövt fylla.

Rekrytering i Uddevalla

Rekrytering är den process som sätts igång när chefer önskar bemanna sina företag med ny arbetskraft. Man kan bemanna företaget för egen maskin men många finner uppgiften svår och tidskrävande. Det finns mycket att vinna på att lämna över rekryteringen till sitt företag åt någon som har kunskap och erfarenhet inom just bemanning och rekrytering.

rekrytering i uddevalla

Om bemanning & rekrytering

När vi sätter igång med processen att finna personal åt ditt företag så följer vi vår standardiserade rekryteringsprocess. Det är alltid en viktig punkt att försöka hitta personal som särskilt väl passar in på din arbetsplats och för de arbetsuppgifter som väntar där.

Arbetsmarknaden är i ständig gungning och de kvaliteter som behövdes för hundra år sedan är väldigt annorlunda mot de som efterfrågas på arbetsmarknaden idag. Alla bör ha ett arbete de trivs med och alla företag bör ha anställda som kan leverera effektivt. Vi analyserar behov och önskemål, och matchar företag med förmågor.

Vill du ha jobb?

Det känns tufft på arbetsmarknaden idag, det är känslan hos många. Det är svårt att över huvud taget hitta ett jobb och att hitta ett jobb man verkligen trivs på tror många är en utopi. Vi vill ändra den bilden – för varför ska det behöva vara så? Vi ser det som vår uppgift att förse arbetshungriga människor med en arbetsplats som stimulerar dem. Var inte rädd att hamna i någon uthyrningsspiral, 90 % av alla de vi hyr ut som arbetskraft till olika företag får till slut en fast anställning. Ladda upp ditt CV på vår hemsida och börja resan med oss!

Vi har ägnat oss åt bemanning och rekrytering i Uddevalla i 20 år och är mycket stolta över alla suveräna föreningar vi åstadkommit under de åren.

bemanning